Mobirise

ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication)

   เรียนปริญญาโทจะสอนทักษะในด้านการจัดการของ M.M. ใน Softskill ด้านความสามารถในการสื่อสารที่ดี คือ สามารถถ่ายทอด และส่งสารไปยังผู้ฟังให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และบรรลุตามเป้าหมายขององค์กรโดยใช้เนื้อหาด้านการจัดการ M.M. โดยทักษะการสื่อสารที่ดีประกอบด้วย 
-การเป็นผู้ฟังที่ดี
-สามารถให้และรับข้อเสนอแนะของผู้ฟัง
-ความสามารถในการตั้งคำถาม เพื่อให้ได้คำตอบที่ไขข้อสงสัยได้ดีและตรงประเด็น
-การสื่อสารได้อย่างกระชับและตรงประเด็น
-การจัดการกับความขัดแย้ง 
การเรียนต่อปริญญาโทจะสอนถึงทักษะในการสื่อสาร จะช่วยให้เราได้งานตามที่ต้องการ ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง และมีความสุขในการทำงาน เพราะทำให้เราได้รับความร่วมมือจากคนในองค์กร และยังช่วยลดความขัดแย้งได้ด้วย ทักษะการสื่อสารจึงจำเป็นสำหรับการทำงานในธุรกิจหรือองค์กร เพราะในการทำงานย่อมมีการติอต่อสื่อสารกันตลอด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้างานหรือหัวหน้าทีม พนักงานในทีม รวมถึงติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ ดังนั้นการสื่อสารของผู้ประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ ย่อมต้องสื่อสารให้ตรงจุด ไม่ตกหล่นใจความสำคัญ อีกทั้งยังถูกต้องชัดเจน รวมไปถึงยังต้องใช้วาทะศิลป์ในการสื่อสารรวมอยู่ด้วย รู้ว่าควรใช้ภาษาแบบใด ระดับใดในการสื่อสาร เครื่องมือใด เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังทีมขายหรือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือการตลาดและด้านการจัดการ M.M. ที่ช่วยในเรื่องการสื่อสาร สามารถตอบกลับลูกค้าได้ทันท่วงที สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่าง R-Widget ปุ่มติดต่ออัจฉริยะ ที่รวมทุกช่องทางการติดต่อเอาไว้ในปุ่มเดียว เพราะหากเว็บไซต์ไหนที่หาช่องทางการติดต่อยาก ก็อาจทำให้เสียลูกค้าไปได้ง่าย ๆ รองรับการติดต่อยอดนิยม อาทิ เบอร์โทรฯ, ฝากเบอร์โทรกลับ, แบบฟอร์มติดต่อใช้สำหรับสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจ, แอปพลิเคชั่นแชทออนไลน์ยอดนิยม เช่น Facebook Messager, LINE, Skype, Whatsapp, Zalo รวมถึงแผนที่และระบบแชทบนเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกทั้งยังมี SMS แจ้งเตือนให้ไม่พลาดทุกการติดต่อ สามารถใกล้ชิดกับลูกค้าได้มากขึ้น ปิดการขายได้ฉับไว

Address

Address
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

Follow Us
Mobirise Help
Mobirise Extensions

How to build a website - See it