เรียนรู้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ M.M.(Entrepreneurship)

     หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าจับตามอง และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีแผนจะพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน 4 ด้านกล่าวคือ
1. ผลิตผู้ประกอบการเพื่อสนองความต้องการด้านทรัพยากรกำลังคนสำหรับสังคม
2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด
3. ผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาและขยายองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน
4. ช่วยให้ผู้เรียนเพิ่มพูนองค์ความรู้และต่อยอดสู่การเผยแพร่ความรู้ผ่านการวิจัย การเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานและชุมชนในสังคม
จะเห็นได้ว่า การเรียนหลักสูตรนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่ตัวของผู้เรียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมโดยรวมด้วย เพราะฉะนั้น ใครที่กำลังมองว่าจะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มพูนความรู้ในด้านอื่น ๆ หลักสูตรนี้ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวครับ
สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Phone : 027916000 ต่อ 1057
หรือ 0993514551
เวลาทำการ : 9:00 - 18:00

ช่องทางออนไลน์

Address

Address
มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

Follow Us
Mobirise Help
Mobirise Extensions

The web page was created with Mobirise site template